233

233

Лист Міністра фінансів Української Держави
до в. о. державного контролера Д. В. Валійського щодо складу Елеваторного комітету
при Державному банку. 16 серпня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 7–7зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту