Лист Ольги Кобилянської до Ольги Шаповал. 28 квітня 1932 р.

Лист Ольги Кобилянської до Ольги Шаповал. 28 квітня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 251. Арк. 16 зв. Автограф.

Leave a Comment

Перейти до вмісту