Лист Української громади військових гідротехніків до Генерального контролю щодо прийому деяких співробітників «Гідроюзу» на службу до державних органів. 23 грудня 1917 р.

Лист Української громади військових гідротехніків до Генерального контролю щодо прийому деяких співробітників «Гідроюзу» на службу до державних органів. 23 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту