Комунікат Українського державного правління. 04 серпня 1941 р.

Комунікат Українського державного правління. 04 серпня 1941 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту