Указ Президента України Л. Кравчука № 209/92 «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України». 5 лютого 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 209/92 «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України». 5 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 176

Leave a Comment

Перейти до вмісту