Наказ в.о. Наркома державного контролю Олександра Крупка про організацію розгляду скарг в Наркоматі державного контролю УРСР. 17 листопада 1943 р.

Наказ в.о. Наркома державного контролю Олександра Крупка про організацію розгляду скарг в Наркоматі державного контролю УРСР. 17 листопада 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1 ос. Спр. 2. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту