Інформація про роботу театру «Березіль» в газеті «Більшовик». Січень 1923 р.

Інформація про роботу театру «Березіль» в газеті «Більшовик». Січень 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1

Leave a Comment