ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 171. Арк. 2

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 171. Арк. 2

Лист делегата Кубанської української національної ради Ткаченко-Бродовського до Міністра закордонних справ про складне становище українського населення на Кубанщині. 08 жовтня 1918 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту