Посвідчення Голови архівно-бібліотечного відділу В. Модзалевського, видане адміністративно-юридичним відділом департаменту загальних справ Міністерства народної освіти УНР для огляду будинку колишнього царського палацу для розміщення там архівно-бібліотечного відділу. 12 квітня 1918 р.

Посвідчення Голови архівно-бібліотечного відділу В. Модзалевського, видане адміністративно-юридичним відділом департаменту загальних справ Міністерства народної освіти УНР для огляду будинку колишнього царського палацу для розміщення там архівно-бібліотечного відділу. 12 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту