233

233

Наказ по Морському відомству Української Держави щодо надсилання звітної документації.
27 серпня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3363. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту