Розпорядження Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 45 щодо призначення консиліуму для кваліфікованої консультації хворому у складі професорів: Амосова М., Яновського Д., Айзенберга А., Кузнеца М. 25 травня 1957 р.

Розпорядження Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 45 щодо призначення консиліуму для кваліфікованої консультації хворому у складі професорів: Амосова М., Яновського Д., Айзенберга А., Кузнеца М. 25 травня 1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 4855. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту