Витяг з протоколу № 5 засідання Вченої ради Інституту кібернетики Академії наук Української РСР за підписами голови Вченої ради академіка В. Глушкова та вченого секретаря ради кандидата фізико-математичних наук Ю. Кривоноса. 14 квітня 1978 р.

Витяг з протоколу № 5 засідання Вченої ради Інституту кібернетики Академії наук Української РСР за підписами голови Вченої ради академіка В. Глушкова та вченого секретаря ради кандидата фізико-математичних наук Ю. Кривоноса. 14 квітня 1978 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту