Телеграма Президента України Л. Кравчука «До всіх керівників Держав Співдружності» щодо загострення стану в Республіці Крим та в Чорноморському флоті. 5 лютого 1992 р.

Телеграма Президента України Л. Кравчука «До всіх керівників Держав Співдружності» щодо загострення стану в Республіці Крим та в Чорноморському флоті. 5 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 177

Leave a Comment

Перейти до вмісту