Список особового складу станом на 01.01.1944 р. Народного комісаріату державного контролю УРСР.

Список особового складу станом на 01.01.1944 р. Народного комісаріату державного контролю УРСР.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1 ос. Спр. 7. Арк. 120

Leave a Comment

Перейти до вмісту