ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 17зв.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 17зв.

Список губерній та повітів, що входять та планують приєднати до складу України [1918].

Leave a Comment

Перейти до вмісту