ЦДАВО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2183. Арк. 129.

ЦДАВО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2183. Арк. 129.

Інформаційна частина з «Бюлетеня Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР» (№№ 18–19) щодо зміни Державного кордону України з РСФРР за проєктами, наданими губерніями до Центральної адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК. 26 травня 1923 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту