ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 92.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 92.

Резолюція загальних зборів Українського клубу ім. Т. Г. Шевченка у м. Воронежі про необхідність негайного прилучення повітів Валуйського, Росошанського, Богучарського цілком, Павловського, Калачіївського і Острогозького в частині, заселеній українцями, до УСРР. 03 серпня 1924 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту