ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 90.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 90.

Резолюція загальних зборів вчителів-курсантів Воронезьких губерніальних Українських курсів з підтримкою прилучення повітів Валуйського, Росошанського, Богучарського і частин Павловського, Калачіївського і Острозького повітів до УСРР. 15 серпня 1924 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту