Постанова Верховної Ради Української РСР № 1420-ХІІ «Про Заяву Президії Верховної Ради Української РСР», щодо оцінки ситуації після утворення Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР про її схвалення, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 20 серпня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1420-ХІІ «Про Заяву Президії Верховної Ради Української РСР», щодо оцінки ситуації після утворення Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР про її схвалення, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 20 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. спр. 4703. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту