Із журналу засідань Ради Народних Міністрів щодо надання пільг державним службовцям при сплаті податків. 29 грудня 1918 р.

Із журналу засідань Ради Народних Міністрів щодо надання пільг державним службовцям при сплаті податків. 29 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту