Дипломатичний паспорт кур’єрський Максима Реки, виданий Надзвичайною дипломатичною місією Української Народної Республіки у Празі. 2 вересня 1919 р.

Дипломатичний паспорт кур’єрський Максима Реки, виданий Надзвичайною дипломатичною місією Української Народної Республіки у Празі. 2 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3519. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту