ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 93

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1595. Арк. 93

Протокол ч. 8 загальних зборів Українського клубу ім. Т. Г. Шевченка у м. Воронежі про підтримку вимог УСРР щодо прилучення південної частини Вороніжчини до УСРР. 06 грудня 1924 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту