“Руська правда”. Видання Августа Шльоцера. Санкт-Петербург, 1767 р.

“Руська правда”. Видання Августа Шльоцера. Санкт-Петербург, 1767 р.

ЦДІАК України, ф. 739, оп. 1, спр. 331, арк. 16 зв.-17

Leave a Comment

Перейти до вмісту