“Руська правда”. Видання Августа Шльоцера. Санкт-Петербург, 1767 р.

 “Руська правда”. Видання Августа Шльоцера. Санкт-Петербург, 1767 р.

ЦДІАК України, ф. 739, оп. 1, спр. 331, арк. 17 зв.-18

Leave a Comment

Перейти до вмісту