Постанова Верховної Ради України № 3937-ХІІ «Про участь України у Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року». 4 лютого 1994 р.

Постанова Верховної Ради України № 3937-ХІІ «Про участь України у Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року». 4 лютого 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4959. Арк. 150

Leave a Comment

Перейти до вмісту