Закон України № 526-ХІV «Про Статут Організації Чорноморського Економічного Співробітництва». 19 березня 1999 р.

Закон України № 526-ХІV «Про Статут Організації Чорноморського Економічного Співробітництва». 19 березня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5865. Арк. 84а

Leave a Comment

Перейти до вмісту