Закон України № 728-ХІV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року». 3 червня 1999 р.

Закон України № 728-ХІV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року». 3 червня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5873. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту