Закон України № 1334-ІV «Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об’єднаних Націй». 25 листопада 2003 р.

Закон України № 1334-ІV «Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй». 25 листопада 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6947. Арк. 140

Leave a Comment

Перейти до вмісту