1-1-22-1916-050_1.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по охороні природи до голови Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування «З питань забруднення навколишнього середовища в районі залізничних станцій Закарпатської області». 17 серпня 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 50, 51.

Leave a Comment

Перейти до вмісту