1-1-22-1919-001.jpg

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про введення в дію Закону Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища». 26 червня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1919. Арк. 1, 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту