1-1-22-1929-001.jpg

З досвіду роботи по охороні навколишнього середовища в Австрії. 3 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1929. Арк. 1, 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту