Лист Донецького обласного товариства інвалідів до депутата Верховної Ради Української РСР Ю. Смірнова щодо прийняття участі в обговоренні Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 30 січня 1991 р.

Лист Донецького обласного товариства інвалідів до депутата Верховної Ради Української РСР Ю. Смірнова щодо прийняття участі в обговоренні Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 30 січня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2121. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту