1-1-22-3538-048.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Президії Верховної України щодо розгляду Закон України «Про екологічну експертизу». 6 травня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3538. Арк. 48.

Leave a Comment

Перейти до вмісту