1-1-22-3539-065.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Президії Верховної Ради України «Про проект Водного кодексу України». 12 квітня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3539. Арк. 65.

Leave a Comment

Перейти до вмісту