1-1-22-3544-087.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України до Верховної Ради України, Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики щодо надіслання матеріалів про екологічний стан Азовського моря та виконання доручень Кабінету Міністрів України з цього питання. 14 червня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 87.

Leave a Comment

Перейти до вмісту