1-1-22-3552-002.jpg

Подання Прем'єр-міністра України Є. Марчука до Верховної Ради України щодо прийняття Закону України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі», який сприятиме підвищенню рівня захисту в Україні всіх видів дикої флори та фауни. 30 січня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3552. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту