1-1-22-3553-002.jpg

Подання Прем'єр-міністра України Є. Марчука до Верховної Ради України щодо прийняття проєкту Закону України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів», який сприятиме підтвердженню членства України як незалежної держави у Конвенції і збереженню унікальних природних комплексів водно-болотних угідь.
18 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3553. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту