1-1-22-3554-002.jpg

Постанова Кабінету Міністрів України № 1274 «Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин». 17 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту