1-1-22-3571-104.jpg

Пояснювальна записка Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до проєкту Основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». 2 вересня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3571. Арк. 104, 105.

Leave a Comment

Перейти до вмісту