Скарга одноосібників с. Рожок на Київщині до ВУЦВКу про вилучення хліба, землі, майна та семимісячне голодування. 15 лютого 1932 р.

Скарга одноосібників с. Рожок на Київщині до ВУЦВКу про вилучення хліба, землі, майна та семимісячне голодування. 15 лютого 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 147. Арк. 47

Leave a Comment