Наказ Директорії УНР про увільнення членів Ради Народних Міністрів УНР. 31 січня 1919 р.

Наказ Директорії УНР про увільнення членів Ради Народних Міністрів УНР. 31 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 41зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту