Рапорт командира 6-ої стрілецької дивізії М. Безручка Міністру військових справ УНР з пропозиціями щодо організації запасних частин. 31 травня 1920 р.

Рапорт командира 6-ої стрілецької дивізії М. Безручка Міністру військових справ УНР з пропозиціями щодо організації запасних частин. 31 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 34. Арк. 51зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту