Про визнання Української Центральної ради і її Генерального секретаріату — з журналу засідання Черкаської повітової земської управи. 30 червня 1917 р.

Про визнання Української Центральної ради і її Генерального секретаріату — з журналу засідання Черкаської повітової земської управи. 30 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту