Рахунок Київського міського електричного підприємства за споживання електроенергії Українською Центральною Радою в січні-лютому 1918 р.

Рахунок Київського міського електричного підприємства за споживання електроенергії Українською Центральною Радою в січні-лютому 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту