Оголошення про спектаклі в «Театрі польського дому» м. Харкова. 31 серпня 1918 р.

Оголошення про спектаклі в «Театрі польського дому» м. Харкова. 31 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 384. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту