Протокол засідання робочих груп Республіки Біларусь і України з питань координації радіоактивного і хімічного забруднення природного середовища на прикордонних територіях. 30-31 січня 1992 р.

Протокол засідання робочих груп Республіки Біларусь і України з питань координації радіоактивного і хімічного забруднення природного середовища на прикордонних територіях. 30-31 січня 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2281, арк. 115

Leave a Comment