Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. № 1431-ХІІ «Про військові формування на Україні». Копія.

Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. № 1431-ХІІ «Про військові формування на Україні». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту