Закон України від 10 вересня 1991 р. № 1540-ХІІ «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України». Копія.

Закон України від 10 вересня 1991 р. № 1540-ХІІ «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту