Закон України від 10 вересня 1991 р. № 1540а-ХІІ «Про захист іноземних інвестицій на Україні». Копія.

Закон України від 10 вересня 1991 р. № 1540а-ХІІ «Про захист іноземних інвестицій на Україні». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту