Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво України». Оригінал.

Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво України». Оригінал.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту